Gränsregionalt forum i Uleåborg 18.–19.11.2021

News & Events

Comment

De nordiska gränskommittéerna träffades i Uleåborg efter två års uppehåll

De nordiska gränskommittéerna från Finland, Sverige, Norge och Danmark samlades i Uleåborg för att delta i ett forum den 18–19 november 2021. Mötet innehöll presentationer om den fria rörligheten för arbetskraft och främjandet av hållbar tillväxt och attraktivitet i de norra gränsregionerna.

Det förra forumet för gränskommittéerna ägde rum år 2019. Pandemin har hämmat rörligheten över gränserna, samarbetet och vardagen. Pandemin påverkar individer, samhällen, arbetsmarknader, offentliga tjänster och företag.

- Efter två års uppehåll fick vi äntligen chansen att mötas och stärka kommunikationen, samarbetet och förtroendet över nationsgränserna. Vi ser framåt och vi vill vidta konkreta åtgärder för att stärka samarbetet i gränsområden, säger Piia Rantala-Korhonen, ordförande för organisationen Bottenviksbågen. - Utbildad arbetskraft, arbetskraftsrörlighet, hållbar infrastruktur och solida logistiska förbindelser behövs.

Det finns tretton nordiska gränskommittéer, av vilka majoriteten var representerade i Uleåborgs forum. De nordiska gränskommittéerna stöder Nordiska ministerrådets mål att göra de nordiska länderna till världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Alla gränskommittéer har ett nära samarbete med olika aktörer och medborgare i sina regioner som sträcker sig över nationsgränserna. Mötet i Uleåborg erbjöd även en möjlighet att föra en dialog med Finlands minister för nordiskt samarbete, Thomas Blomqvist, om gränskommittéernas roll i det gränsöverskridande samarbetet mellan Finland, Sverige, Norge och Danmark.

I sitt föredrag lyfte Thomas Blomqvist fram vikten av det gränsregionala samarbetet som ligger i kärnan av det nordiska samarbetet. Det främjar gränsöverskridande verksamhet för privatpersoner, företagare, organisationer och myndigheter. Det öppnar för nya diskussioner och utsikter för framtidens verksamhet och samarbetsområden.

Thomas Blomqvist påpekade att den fria rörligheten mellan våra länder är oumbärlig för det nordiska samarbetet och att den bör vi värna väl. För att främja den fria rörligheten behövs det aktivt samarbete för att avlägsna gränshinder. Det framgick av föredraget att det gränsregionala samarbetet är i nyckelställning för att främja mer integration i Norden. Starka gränsregioner gynnar också de nordiska ländernas regionpolitik, den nordiska konkurrenskraften och vår sociala hållbarhet.

Efter pandemin efterlyses ett förtroendebyggande genom ett revitaliserat gränsöverskridande samarbete på lokal och regional nivå. De viktigaste frågorna i gränsregionerna är att främja den fria rörligheten för arbetskraft och att utveckla den gemensamma arbetsmarknaden, säkra gränsregionernas hållbara tillväxt och attraktivitet för företag, investeringar och kvalificerade människor samt hållbar infrastruktur och gränsöverskridande logistik. Gränsregionerna har en utmärkt möjlighet att utvecklas till en kraftfull ekonomisk motor som skulle gynna hela Norden och Europa.

Det nordiska forumet för gränskommittéerna anordnades av organisationen Bottenviksbågen tillsammans med Uleåborgs stad och stöds av Nordiska ministerrådet. Bottenviksbågen täcker regionen med 710 000 människor längs kusten från Kalajoki i Finland till Skellefteå i norra Sverige. I snart 20 år har föreningen underlättat och främjat gränsöverskridande samarbete för att stärka regionens sociala och ekonomiska sammanhållning. Bottenviksbågens gränskommitté leds av städerna Uleåborg och Luleå.

Add a comment

Email again: