Tillsammans är vi mer


Bothnian Arc strävar efter att främja gränsöverskridande samarbete i vår region för att förbättra en hållbar, balaserad och gränslös territoriell utveckling med hänsyn till regional mångfald. Vi är en region, mot alla odds.

Bothnian Arc är en av Nordiska ministerrådets tolv gränsregioner och medlem i AEBR (Association of European Border Regions) tillsammans med Tornedalsrådet.

Läs mer om våra aktiviteter på våra engelska sidor