Pelasta Perämeri
Rädda Bottenviken

Bottenviken är vårt unika hav som vi lever med och arbetar vid. Det är också en del av Östersjön. Bottenviken mår bra jämfört med resten av Östersjön. Ändå har situationen försämrats år för år, främst på grund av mänsklig verksamhet. Därför måste den räddas nu och inte först när när situationen blivit allvarlig. Rädda Bottenviken är en må-bra-kampanj där alla kan delta i skyddet av Bottenviken. Kampanjen är en del av Östersjödagen varje år. Den är öppen för invånare, företag och kommuner i området genom som alla kan sprida budskapet och göra små, vardagliga handlingar till förmån för Bottenviken.

Vad är Östersjödagen?

Östersjödagen är ett årligt firande till havets ära som startats av John Nurminens Stiftelse. Syftet med dagen, som firas den sista torsdagen i augusti, är att inspirera människor att njuta av Östersjön, att utföra konkreta åtgärder och avge löften för att förbättra dess tillstånd.

Information om Bottenviken

Bottenviken är den nordligaste delen av Östersjön och Bottniska viken. Den sträcker sig från Kvarken norrut och dess sydligaste del ligger i Finland vid Jakobstad och i Sverige vid Robertsfors. Bottenviksområdet skiljer sig från övriga havsområden i Östersjön på grund av sin låga salthalt och sin korta vegetationsperiod. Bottenviken är den mest arktiska delen av Östersjön och isläget är hårt: den kan vara istäckt sex månader per år. Havsbottnen består främst av sand och stenar, man se sällan kala berghällar. Bottenvikens växt- och djurvärld innehåller få arter och består nästan uteslutande av sötvattensdjur och växter.

Hur kan Bottenviken räddas?

Var och en av oss kan utföra små och stora handlingar som gör att vi kan bibehålla det rätt goda tillståndet som nu råder i Bottenviken eller till och med förbättra det. Både privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och skolor kan vara en del av Bottenvikens räddningspatrull. Tanken är att var och en av oss kan dela ett inlägg på våra egna sociala medier om vad havet betyder för mig eller vår organisation ELLER berätta i sociala medier om hur du skyddar havet i din vardag. Kom ihåg att använda hashtägs  #RäddaBottenviken #PelastaPerämeri. Här har vi en lista på 15+1 sätt att skydda Bottenviken:

10. Om du äter fisk, ät mört, braxen, sill, siklöja och abborre.

11. Ta ett dopp i Bottenviken på Östersjödagen i slutet av augusti.

12. Plantera ett träd på din tomt vid havet.

13. Låt får eller kor beta på strandängar.

14. Uppmuntra andra att delta.

15. Kräv hållbara åtgärder från beslutsfattare.

Du kan rädda en bit av Bottenviken genom att donera det belopp du vill skydda Bottenviken med här.  Vår gemensamma teamets donationspott heter Pelasta Perämeri - Rädda Bottenviken.

1. Tagg #PelastaPerämeri #RäddaBottenviken @balticseaday @savebothniansea

2. Lämna inte eller kasta skräp i naturen eller vattnet.

3. Kasta inte dina cigarrettfimpar i naturen – ha alltid en fimpburk i fickan.

4. Samla upp skräp i naturen, särskilt på havsstränder och i kustvattnet.

5. Välj ekologiska alternativ för tvättmedel (som hamnar i avlopps- eller vattensystemet).

6. Återvinn avfall – också plast.

7. Häll inte tvättvatten i vattendrag.

8. Se till att inget som inte hör hemma i avloppet kastas dit.

9. Kissa inte i havet.
Begäran av kommunikationsmaterial:
Jarmo Pohjola
jarmo.pohjola(at)ouka.fi

Rädda en bit av
Bottenviken